top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu hizmet sözleşmesi; Veliaht Turizm Ticaret Limited Şirketi (bu sözleşmede ‘www.kuponkap.com’’ olarak anılacaktır) ve www.kuponkap.com, sosyal medya hesaplarımız, e-posta hesaplarımız, WhatsApp ya da telefon hattımız (bu Sözleşmede "Web Sitesi" olarak anılacaktır) üzerinden rezervasyon yapan müşterimiz (bu Sözleşmede ‘’Müşteri’’ olarak anılacaktır) tarafından imzalanmıştır.

 

Müşteri, satın alma anında www.kuponkap.com'a tutarın tamamını ödemiş ise taraflar işbu sözleşme hükümlerini yürürlüğe koymuş sayılır ve Müşteri aşağıda belirtilen şartlara uygun hareket etmeyi taahhüt eder.

SÖZLEŞME İÇERİĞİ

  1. Hizmetle İlgili Genel Hususlar ve İşlevler

1.1 www.kuponkap.com, web sitesinde reklamı yapılan belirli işletmeler için indirim kuponları sağlamayı taahhüt eder.

1.2 Müşteri; işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve ayrıca katılacağı organizasyon ile ilgili ilan edilen diğer hüküm ve koşulları yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3 www.kuponkap.com tarafından sunulan hizmet, sitede satılan indirim kuponlarının detaylarını içermektedir. İndirim kuponu kapsamına dahil olan ve olmayan hizmetler internet sitesinde ilgili kupon detaylarında listelenmiştir.

1.4 Kupon detayları iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve müşteri indirim kuponu satın aldığı anda bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

2. Ödeme Koşulları

2.1 Müşterinin sitede reklamı yapılan ilgili hizmete ilişkin ödeme yapması ve bu işlemlerin www.kuponkap.com temsilcisi tarafından onaylanması, müşteri tarafından işbu sözleşmenin ve ilgili hizmetlerin onaylanması ve kabul edilmesi sonucunu doğurur. Bu şekilde satışlar nihai ve bağlayıcı hale gelir.

 

2.2 Birden fazla kişi veya grup adına indirim kuponu satın alan müşteri, şartlar ve koşullar, ayrıntılı program hakkında eksiksiz bilgi vermekten ve adına indirim kuponu satın alınan diğer kişilerin onayını almaktan sorumludur. Diğer bireylerin kendi görev ve sorumluluklarının bilincinde oldukları varsayılır. Başka kişilerin kusurlarından doğacak uyuşmazlıklardan müşteri sorumludur ancak www.kuponkap.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

2.3 Ödeme miktarları ve yöntemleri her bir indirim kuponu altında belirtilmektedir.

 

2.4 Eğer ödemeler yabancı bir para birimi yerine Türk Lirası (TL-₺) cinsinden yapılması gerekiyorsa, TCMB döviz kuru kullanılır.

 

2.5 Banka ücretleri, komisyonlar ve transfer ücretleri, ödeme sırasında müşterinin ödediği indirim kuponu bedelinden farklı olarak ortaya çıkan hizmet sağlayıcı kesintileri gibi maliyetler müşteriye aittir. www.kuponkap.com'a ödenecek tutar web sitesinde belirtilmiştir.

 

2.6 www.kuponkap.com, herhangi bir seyahat sigortası sağlamamaktadır. Gerektiği hallerde, seyahat sigortasının sağlanması hizmet sağlayıcıların sorumluluğundadır.

3. Zorunlu Değişiklikler, Gecikme ve İptaller

3.1 Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, toprak kayması... vb.), acil durumlar (savaş, terör... vb.), halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapanması... vb.), sağlık sorunları (salgın hastalık, karantina... vb.), olağanüstü hava koşulları (yoğun kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi…vb.), seyahat uyarıları ve devletler arası diplomatik sorunlar ve gerilimler, rezerve edilmiş olan herhangi bir taşıma şirketinin, otelin vb. tasfiyesi, www.kuponkap.com tarafından doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir olumsuz veya öngörülemeyen sonuçtan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumlu tutulamaz. www.kuponkap.com, bu tür durumlar nedeniyle maddi veya manevi sorumluluk taşıyamaz. Bu sebeplerden dolayı www.kuponkap.com dilediği zaman indirim kuponlarını değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

 

3.2 www.kuponkap.com, sitede yer alan hizmet sağlayıcıların sunduğu hizmetlerden kaynaklanan gecikme, arıza, kaza, kişisel hata vb. durumlarda sorumluluk kabul etmez ve www.kuponkap.com’a maddi veya manevi hiçbir sorumluluk yüklenemez.

4. www.kuponkap.com ve İndirim Kuponu İptali

4.1 www.kuponkap.com’dan satın alınan indirim kuponları, yalnızca düşük bir ücret uygulandığından iptal durumunda işlem ücretleri indirim kuponu tutarını aşabilir müşteriler tarafından iptal veya iade edilemez.

 

4.2 www.kuponkap.com herhangi bir indirim kuponunu dilediği zaman iptal etme hakkını saklı tutar. www.kuponkap.com herhangi bir sebeple indirim kuponunu iptal ederse müşteriden aldığı tüm ödemeleri iade eder. Ancak müşteri iptal nedeniyle tazminat talebinde bulunamaz.

 

4.3 Müşteri, satın aldığı indirim kuponunu başkasına devredemez; İndirim kuponları yalnızca www.kuponkap.com üzerinden kendi kimlik bilgileriyle satın alan kişiler için geçerlidir.

 

4.4 Müşteriye iade edilen tutar, müşterinin www.kuponkap.com'a ödeme yaptığı para birimi cinsinden yapılır.

5. www.kuponkap.com ve Müşteri Kusurları

5.1 www.kuponkap.com, bu sözleşmenin 1,2,3 ve 4. maddelerinde belirtilen nedenler dışında, sözleşme hükümlerine uyulmaması durumunda müşterinin ödediği tüm ücretleri iade etmeyi taahhüt eder.

 

5.2 Müşteri, www.kuponkap.com'a verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti eder. Bu bilgilerin yanlışlığı, yanlışlığı veya noksanlığından doğacak hukuki sorumluluk müşteriye aittir.

6. Anlaşmazlıklar

6.1 Bu sözleşmenin hükümleri Türk hukukuna tabidir.

 

6.2 Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek tüm anlaşmazlıklarda www.kuponkap.com'un kayıtları kesin delil olarak kabul edilecektir.

 

6.3 Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Nevşehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

* www.kuponkap.com, bu sözleşmede bulunan şartları değiştirme hakkını saklı tutar.

www.kuponkap.com (Veliaht Turizm Ticaret Limited Şirketi)

 

Vergi Numarası: 9240948435

MERSİS Numarası: 0924094843500001

Adres: İsali-Gaferli-Avcılar Mahallesi Hacı İsmail Efendi Sokak No:15/A Göreme Kasabası Merkez/Nevşehir/Türkiye

Web: www.kuponkap.com

E-posta: info@kuponkap.com

Telefon: +90 384 271 26 96

Mobil: +90 506 999 26 96

bottom of page